Zadnji podaci postaja s automatskom dojavom
Napomena: podaci nisu kontrolirani
Klik na ime postaje: grafički prikaz podataka, klik na šifru: detalji postaje
Klik na zaglavlje stupca sortira prikaz po tom stupcu   

PostajaŠifraVodotokPorječjeTermin (SEV)Vodostaj (cm)
AKUMULACIJA PAKRA3399AKUMULACIJA PAKRAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00342
ALJMAŠ5001DUNAVPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 02:00102
BADLJEVINA UZV.3171BIJELAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0076
BATINA5170DUNAVPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 02:0074
BATINSKE5003KANAL ROG STRUGPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 02:0031
BEKETINCI5169VUKAPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 02:0078
BELIŠĆE5005DRAVAPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 02:00107
BILAJ8005LIKAPorječja sjevernog Jadrana01. 10. 2022. 02:00122
BJELOVAR3188BJELOVARSKAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0023
BLATO NA CETINI NIZV.7003CETINAPorječja južnog Jadrana30. 09. 2022. 23:0087
BOTOVO5008DRAVAPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 02:00172
BOŽJAKOVINA3367ZELINAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00162
BRAČAK3387KRAPINAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0057
BRAČEVCI UZVODNI5178VUKAPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 02:0012
BRANA6088BOTONEGAPorječja sjevernog Jadrana01. 10. 2022. 02:203573
BREGANA REMONT3012BREGANAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0046
BROČICE3015RETENCIJA TRSTIK (VELIKI STRUG)Porječje Save01. 10. 2022. 02:0091
BROD NA KUPI4005KUPICAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00195
BRODARCI4003KUPAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00398
BUDAK8012LIKAPorječja sjevernog Jadrana01. 10. 2022. 02:0061
BULIN MOST 7005BUTIŠNICAPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 02:0032
BUZET6069MIRNAPorječja sjevernog Jadrana01. 10. 2022. 02:0078
C.P. VERAJA7331LATERALNI KANALPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 02:0050
CERNA3018BIĐPorječje Save01. 10. 2022. 02:00179
CERNIK3238ŠUMETLICAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0031
CRNAC3020SAVAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00530
ČAČINCI5102VOJLOVICAPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 02:00115
ČAZMA3022ČESMAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00132
ČEPIĆ6005BOLJUNČICAPorječja sjevernog Jadrana01. 10. 2022. 02:00-70
ČOVIĆI8016GACKAPorječja sjevernog Jadrana01. 10. 2022. 02:0035
DALJ5130DUNAVPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 01:00263
DARUVAR3293TOPLICAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0021
DAVOR C.S.3179SAVAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00443
DIOKLECIJAN KANAL7352JADROPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 01:0077
DOBRETIN3414UNAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0070
DONJA DUBRAVA5115DRAVAPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 02:00-40
DONJA SUVAJA3215UNAPorječje Save30. 09. 2022. 08:00104
DONJI HRAŠĆAN5154TRNAVAPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 02:0069
DONJI MIHOLJAC C.S.5150DRAVAPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 02:00-7
DRAGOTIN3350BREZNICAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0044
DRENJE BRDOVEČKO3405SAVAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00215
DRENJE BRDOVEČKO (SIMK)3425SAVAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00137
DRNIŠ7184ČIKOLAPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 02:00-30
DUBRAVA3312ŠTEFANOVECPorječje Save01. 10. 2022. 02:0020
DUBRAVICA6007PAZINČICAPorječja sjevernog Jadrana01. 10. 2022. 02:0047
DUBROVČAK LIJEVI3373SAVAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00592
DUSINA7012MATICA VRGORSKAPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 02:0011
DVORI NIZVODNI7293LJUTAPorječja južnog Jadrana30. 09. 2022. 23:0047
ĐURMANEC3176KRAPINICAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0022
FARKAŠIĆ4010KUPAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00777
FRKLJEVCI3397ORLJAVAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0065
GLINA4013GLINAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00228
GOLUBNJAČA4100KORANAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0040
GORIČAN5035MURAPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 02:00128
GORNJA ŠUMETLICA3140SIVORNICAPorječje Save01. 10. 2022. 02:007
GOSPIĆ8022NOVČICAPorječja sjevernog Jadrana01. 10. 2022. 02:00131
GRABARJE3210GLOGOVICAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0023
GRAČAC 28146OTUČAPorječja sjevernog Jadrana01. 10. 2022. 02:0013
GROBNIK6107POSERTPorječja sjevernog Jadrana01. 10. 2022. 02:2090
GUBAŠEVO 13240HORVATSKAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00143
GUNJA3416SAVAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00299
GUŠĆE3036SAVAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00635
GVOZD4079TREPČAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0021
HAN7026CETINAPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 02:3121
HRVATSKA DUBICA3026UNAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00-72
HRVATSKO4016KUPAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00165
ILOK5024DUNAVPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 02:0091
ILOK MOST5224DUNAVPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 02:00119
ILOVA3116ILOVAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00210
IZVOR GACKE8027GACKAPorječja sjevernog Jadrana01. 10. 2022. 02:0015
IZVOR KUPICE4161KUPICAPorječje Save01. 10. 2022. 02:15124
IZVOR PLITVICE4178PLITVICAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0017
IZVOR ŽRNOVNICE7299ŽRNOVNICAPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 01:0072
JAMNIČKA KISELICA4107KUPAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00582
JANJA LIPA3393PAKRAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00127
JANKOLOVICA7274GLAVNI KANALPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 02:009
JASENOVAC3219SAVAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00455
JUZBAŠIĆI4022DONJA MREŽNICAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0065
KAMANJE4024KUPAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00504
KAMENMOST7033VRLJIKAPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 02:00-24
KARLOVAC4026KORANAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00670
KARLOVAC4111KUPAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00725
KLJUČICE7242ČIKOLAPorječja južnog Jadrana20. 09. 2022. 02:0016
KNIN7037KRKAPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 02:00117
KOMOLAC7039OMBLAPorječja južnog Jadrana30. 09. 2022. 23:000
KOPRIVNICA5084KOPRIVNICAPorječja Drave i Dunava30. 09. 2022. 14:0055
KORETIĆI3254BREGANAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0043
KORITNA3412GLOGOVNICAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0040
KOSTAJNICA3217UNAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0095
KOZJAK MOST4109KOZJAK JEZEROPorječje Save01. 10. 2022. 02:0075
KRKANEC5179PLITVICAPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 02:00138
KRUPA7255KRUPAPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 02:0072
KUPARI4029KUPAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00173
KUPLJENOVO3054KRAPINAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00154
KUSONJE3401PAKRAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0021
KUTINA3158KUTINICAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0033
LABORATORIJ7249ŽRNOVNICAPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 01:3974
LADEŠIĆ DRAGA4031KUPAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00333
LAZINA BRANA4166KUPČINAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0065
LEPOGLAVA5140BEDNJAPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 02:0070
LEŠĆE TOPLICE4113DONJA DOBRAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00211
LETAJ BRANA6074BOLJUNČICAPorječja sjevernog Jadrana01. 10. 2022. 02:208021
LJUBANJ3364SPAČVAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00203
LONJICA MOST3062LONJAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00118
LUDBREG5089BEDNJAPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 02:00129
LUKE4038GORNJA DOBRAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00243
LUKETIĆI4105KORANAPorječje Save01. 10. 2022. 02:1548
MAČKOVAC USTAVA3207SAVAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00467
MAJDAN7221JADROPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 02:0037
MARTINOVO SELO6020RJEČINAPorječja sjevernog Jadrana01. 10. 2022. 02:2061
MARTINOVO SELO UZV.6021RJEČINAPorječja sjevernog Jadrana01. 10. 2022. 02:00185
MASLENJAČA 3149ILOVAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0071
MEDSAVE3066SAVAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00144
METKOVIĆ7052NERETVAPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 02:0091
MLAČINE5040GLIBOKIPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 02:00124
MOHOVO5180DUNAVPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 02:00209
MOKRO POLJE7251ZRMANJAPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 02:0071
MRZLO POLJE4042DONJA MREŽNICAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00158
MURSKO SREDIŠĆE5044MURAPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 02:00171
MUŠKOVCI7401ZRMANJAPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 02:00101
MUTVICA MOST6155RAŠAPorječja sjevernog Jadrana01. 10. 2022. 02:2011
NACIONALNI PARK7311KRKAPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 02:00134
NARTA3072ČESMAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00271
NIJEMCI3133BOSUTPorječje Save01. 10. 2022. 02:00180
NOVI KANAL7354JADROPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 01:0078
NOVO VIRJE SKELA5098DRAVAPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 02:00148
OBROVAC7219ZRMANJAPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 02:00105
OPAČAC7329VRLJIKAPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 02:3092
OPUZEN7062NERETVAPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 02:3077
OPUZEN USTAVA NIZV.7506MALA NERETVAPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 02:3050
ORAHOVICA5134VUČICAPorječja Drave i Dunava30. 09. 2022. 19:0012
OSIJEK5053DRAVAPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 02:00-86
PAKOŠTANSKI MOST7066VRANSKO JEZEROPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 02:0033
PAVLOVAC3299ČESMAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00192
PETREŠ5182DUNAVPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 02:00199
PLETERNICA3083LONDŽAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0041
PLITVICE4125PLITVICAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0069
PLITVIČKA JEZERA4129RJEČICAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0057
PLOVANIJA6158DRAGONJAPorječja sjevernog Jadrana01. 10. 2022. 02:0035
PODRAVSKA MOSLAVINA5056DRAVAPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 02:005
PODSUSED ŽIČARA3087SAVAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00236
POLJAKI7360MILJAŠIĆ JARUGAPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 02:30-8
POPOVEC3205KAŠINAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0021
PORTONSKI MOST6026MIRNAPorječja sjevernog Jadrana01. 10. 2022. 02:00195
POTPIĆAN6093RAŠAPorječja sjevernog Jadrana01. 10. 2022. 02:0078
POŽEGA3162ORLJAVAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0040
PREVJES7266ZRMANJAPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 02:00123
PRIBANJCI4052KUPAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00134
PROSIKA7078VRANSKO JEZEROPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 02:0017
PROŠĆE4149PROŠĆANSKO JEZEROPorječje Save01. 10. 2022. 02:0047
PRUD PRELJEV UZV.7259NORINPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 02:0097
RASTOKE4172SLUNJČICAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0020
REČICA II4056KUPAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00736
RESNIK3084LONDŽAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0015
RODIĆ POLJANA4147SARTUKPorječje Save01. 10. 2022. 02:0015
ROŠKI SLAP7411KRKAPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 02:0052
RUGVICA3096SAVAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00608
RUMIN7089RUMIN MALIPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 02:005
SAMOBOR3194GRADNAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0031
SELO KUPA4051KUPAPorječje Save01. 10. 2022. 02:20250
SEPČIĆI6041KARBUNAPorječja sjevernog Jadrana01. 10. 2022. 02:2021
SIGA5183DUNAVPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 02:00198
SKRADINSKI BUK GORNJI7095KRKAPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 02:0040
SLAVONSKI BROD3098SAVAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00238
SLAVONSKI KOBAŠ3177SAVAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00325
SLAVONSKI ŠAMAC3101SAVAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00-6
SLAVONSKI ŠAMAC MOST3102SAVAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00-9
SLUNJ UZVODNI4059KORANAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0037
SOTIN5181DUNAVPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 02:00261
STARA GRADIŠKA3104SAVAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00328
STAŠEVICA7151MATICA VRGORSKAPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 02:0073
STATIVE DONJE4061DONJA DOBRAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00369
STRELEČKO3335SAVAPorječje Save01. 10. 2022. 02:001024
STRMAC4063KUPČINAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0044
STRUGA BANSKA3415UNAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00104
STUBIČKE TOPLICE3375TOPLIČINAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0021
SUNJA3108SUNJAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00122
ŠIPAK7136BAĆINSKA JEZERAPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 02:0066
ŠIROKA RIJEKA4174GLINAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0062
ŠIŠINEC4065KUPAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00832
ŠTRBAČKI BUK3410UNAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00120
TEREZINO POLJE5063DRAVAPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 02:00-284
TISNE STINE 17232CETINAPorječja južnog Jadrana08. 09. 2022. 00:0092
TOPOLJE3342ZAPADNI LATERALNI KANAL BIĐ POLJAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00113
TUHOVEC5065BEDNJAPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 02:00237
TURKOVIĆI4088GORNJA DOBRAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00177
TVORNICA PAPIRA6144RJEČINAPorječja sjevernog Jadrana01. 10. 2022. 02:20243
USTAVA UŠĆE NIZV.7499MALA NERETVAPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 02:0072
USTAVA UŠĆE UZV.7501MALA NERETVAPorječja južnog Jadrana30. 09. 2022. 17:0056
VELEMERIĆ4073KORANAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0069
VELIKA3411VELIČANKAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0020
VELIKO TROJSTVO3301BJELOVARSKAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0044
VELIKO VUKOVJE3115ILOVAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00275
VELJUN4103KORANAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00117
VIDOVIĆEV MLIN5171PLITVICAPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 02:0084
VINKOVCI3346BOSUTPorječje Save01. 10. 2022. 02:00148
VLAHINIČKA3305VLAHINIČKAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0056
VRANOVINA4094GLINAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0087
VRBOVKA5164DRAVAPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 02:00147
VRELO ZRMANJE UZV.7267ZRMANJAPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 02:0043
VRPOLJE3352BIĐPorječje Save01. 10. 2022. 02:00150
VUKOVAR5070DUNAVPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 02:0091
ZABOK 3175KRAPINICAPorječje Save01. 10. 2022. 02:0056
ZAGREB3125VRAPČAKPorječje Save01. 10. 2022. 02:0049
ZAGREB3121SAVAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00253
ZAMOST 24082ČABRANKAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00192
ZAPEĆ4208KUPAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00320
ZELENJAK 3127SUTLAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00301
ZLATAR BISTRICA3330KRAPINAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00102
ŽEGAR NIZV.7237ZRMANJAPorječja južnog Jadrana01. 10. 2022. 02:0041
ŽELJEZNICA5075BEDNJAPorječja Drave i Dunava01. 10. 2022. 02:00108
ŽUPANJA STEPENICA3211SAVAPorječje Save01. 10. 2022. 02:00191