Dnevni hidrološki izvještaj   30. 09. 2022. 07:00 (SEV)    

Klik na ime postaje: informacija o postaji, klik na vodostaj: grafički prikaz

VodotokPostajaVodostaj (cm)Tendencija* (cm)
Protok (m3/s)Zadnji vodostaj (cm)Zadnji protok (m3/s)Sat zadnjeg podatka
DUNAV
BATINA 64 -13 1611 73 1662 1
ALJMAŠ 100 -12 2004 101 2011 1
DALJ 267 -12 2056 263 2029 1
VUKOVAR 95 -13 2090 90 2055 1
ILOK MOST 125 -16 2131 119 2090 1
DRAVA
BOTOVO 74 -12 326.3 180 572.3 1
TEREZINO POLJE -268 +49 393.0 -282 361.0 1
BELIŠĆE 77 +6 330.9 104 390.3 1
OSIJEK -108 -1 --- -86 --- 1
MURA
MURSKO SREDIŠĆE 164 +9 122.0 170 132.2 1
GORIČAN 117 +7 112.8 129 132.2 1
SAVA
DRENJE BRDOVEČKO 276 +237 1500 217 1258 1
ZAGREB 284 +278 1657 260 1546 1
CRNAC 362 +117 --- 523 --- 1
JASENOVAC 350 +75 935.1 449 1146 1
STARA GRADIŠKA 252 +58 837.6 322 1010 1
MAČKOVAC USTAVA 400 +53 838.1 463 997.9 1
DAVOR C.S. 386 +51 915.2 439 1070 1
SLAVONSKI BROD 198 +42 809.8 236 931.2 1
SLAVONSKI ŠAMAC MOST -44 +36 --- -11 --- 1
ŽUPANJA STEPENICA 159 +30 794.7 189 873.4 1
KRAPINAKUPLJENOVO 423 +284 119.8 158 29.81 1
KUPA
KAMANJE 592 +295 908.8 514 718.9 1
KARLOVAC 710 +382 --- 726 --- 1
JAMNIČKA KISELICA 505 +229 716.0 583 857.2 1
FARKAŠIĆ 627 +186 559.7 769 749.3 1
KORANAKARLOVAC 623 +309 --- 670 --- 1
UNAKOSTAJNICA 79 +30 134.9 95 172.1 1
NERETVAMETKOVIĆ 112 -3 --- 89 --- 1
Legenda
        Normalno stanje 
        Pripremno stanje 
        Redovne mjere 
        Izvanredne mjere 
        Izvanredno stanje 
 
*  Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) 
123 5h  Podatak izmjeren u ranijem terminu
---  Nema podatka
bilten_info

HIDROLOŠKI IZVJEŠTAJ
STANJE, TENDENCIJA I PROGNOZA VODOSTAJA U RH
ZA 30.09.2022.

 

 

TRENUTNO STANJE OBRANA OD POPLAVA

Izvanredne mjere: Kupa – Selo Kupa; Sutla - Zelenjak

Redovne mjere: Kupa – Hrvatsko, Karlovac

Pripremno stanje: Sava – Drenje Brdovečko, Podsused, Preljev Jankomir, Zagreb; Kupa – Zapeć, Jamnička Kiselica; Korana – Karlovac; Gornja Dobra – Turkovići; Donja Dobra – Lešće toplice; Kupčina – Lazina brana; Krapina – Kupljenovo; Zelina – Božjakovina; OK Kupa-Kupa – Mahično, Donja Kupčina

STANJE, TENDENCIJA I PROGNOZA VODOSTAJA

SAVA: Vodostaji Save do Rugvice su u porastu s tendencijom opadanja. Nizvodno su vodostaji u porastu s tendencijom porasta, u domenama od niskih do srednje visokih voda.

Vodostaji lijevih pritoka Save (Sutle i Krapine) su u porastu s tendencijom opadanja, dok su nizvodne lijeve pritoke u porastu s tendencijom porasta.

KUPA: Vodostaji Kupe do hidrološke postaje Pribanjci su u porastu s tendencijom opadanja. Nizvodno do Kamanja vodostaji su u opadanju s tendencijom opadanja, no nije iskljućena mogućnost blagog porasta tijekom dana. Nizvodno do Jamničke Kiselice vodostaji su u porastu s tendencijom opadanja. Nizvodno su vodostaji u porastu s tendencijom porasta. Vodostaji su u domenama od srednjih do visokih voda.

MURA I DRAVA: Vodostaji Mure su u blagom porastu s tendencijom porasta, u domeni niskih voda.

Vodostaji Drave do Terezinog Polja su u opadanju s tendencijom porasta. Nizvodno do Belišća vodostaji su u porastu s tendencijom blagog opadanja. Na hidrološkoj postaji Belišće vodostaji su u porastu s tendencijom blagog porasta. Nizvodno su vodostaji u stagnaciji s tendencijom blagog porasta. Vodostaji su u domeni niskih voda.

DUNAV: Vodostaji Dunava su u opadanju s tendencijom stagnacije, u domeni niskih voda.

 

UPOZORENJE:

Zbog prognoziranog nastavka oborine na širem području Rijeke i unutrašnjosti Dalmacije postoji mogućnost pojava bujičnih i urbanih poplava te i dalje postoji mogućnost porasta vodostaja na pripadnim vodotocima.

 
DHMZ, Sektor za hidrologiju
Odjel za hidrološke prognoze
30.09.2022.