Dnevni hidrološki izvještaj   26. 06. 2022. 07:00 (SEV)    

Klik na ime postaje: informacija o postaji, klik na vodostaj: grafički prikaz

VodotokPostajaVodostaj (cm)Tendencija* (cm)
Protok (m3/s)Zadnji vodostaj (cm)Zadnji protok (m3/s)Sat zadnjeg podatka
DUNAV
BATINA 56 +8 1566 57 1572 10
ALJMAŠ 93 +1 1962 94 1968 10
DALJ 257 +1 1989 258 1996 10
VUKOVAR 87 +1 2033 86 2026 10
ILOK MOST 111 -2 2037 111 2037 10
DRAVA
BOTOVO 44 -15 286.9 61 334.4 10
TEREZINO POLJE -275 -50 376.9 -266 397.7 10
BELIŠĆE 140 +2 472.2 140 472.2 10
OSIJEK -57 -9 --- -51 --- 10
MURA
MURSKO SREDIŠĆE 154 -6 106.3 152 103.3 10
GORIČAN 117 -8 112.8 116 111.3 10
SAVA
DRENJE BRDOVEČKO -216 -1 69.58 -210 76.89 10
ZAGREB -282 +0 83.96 -283 83.09 10
CRNAC -186 -1 --- -187 --- 10
JASENOVAC -54 -5 205.3 -55 203.9 10
STARA GRADIŠKA -49 -4 210.7 -49 210.7 10
MAČKOVAC USTAVA 120 -4 228.7 120 228.7 10
DAVOR C.S. 121 -9 292.4 121 292.4 10
SLAVONSKI BROD 14 -4 293.8 13 291.3 10
SLAVONSKI ŠAMAC MOST -190 -3 --- -190 --- 10
ŽUPANJA STEPENICA -13 -6 359.1 -14 356.7 10
KRAPINAKUPLJENOVO 47 -1 3.340 47 3.340 10
KUPA
KAMANJE 56 -1 12.64 56 12.64 10
KARLOVAC -50 -1 --- -51 --- 10
JAMNIČKA KISELICA 90 -4 69.03 90 69.03 10
FARKAŠIĆ 177 -7 59.71 176 58.73 10
KORANAKARLOVAC 262 +0 --- 262 --- 10
UNAKOSTAJNICA 47 -2 74.54 48 76.14 10
NERETVAMETKOVIĆ 66 -1 --- 73 --- 10
Legenda
        Normalno stanje 
        Pripremno stanje 
        Redovne mjere 
        Izvanredne mjere 
        Izvanredno stanje 
 
*  Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) 
123 5h  Podatak izmjeren u ranijem terminu
---  Nema podatka
bilten_info

HIDROLOŠKI IZVJEŠTAJ
STANJE, TENDENCIJA I PROGNOZA VODOSTAJA U RH
ZA 24.06.2022.

 

 

STANJE, TENDENCIJA I PROGNOZA VODOSTAJA

SAVA: Vodostaji Save na hidrološkoj postaji Drenje Brdovečko su u porastu s tendencijom porasta. Nizvodno do Rugvice vodostaji su u stagnaciji s tendencijom porasta, a dalje do Mačkovca su u stagnaciji s tendencijom stagnacije. Nizvodno do Slavonskog Broda vodostaji su u stagnaciji s tendencijom blagog opadanja, a dalje nizvodno su u blagom opadanju s tendencijom blagog opadanja. Vodostaji su u domeni niskih voda.

KUPA: Vodostaji Kupe do hidrološke postaje Brodarci su u stagnaciji s tendencijom stagnacije, a na hidrološkoj postaji Brodarci su u opadanju s tendencijom stagnacije. Nizvodno do Rečice vodostaji su u porastu s tendencijom opadanja, a dalje nizvodno su u blagom opadanju s tendencijom blagog opadanja. Vodostaji su u domeni niskih voda.

MURA I DRAVA: Vodostaji Mure su u opadanju s tendencijom opadanja. Vodostaji su u domeni niskih i srednje niskih voda.

Vodostaji Drave na hidrološkoj postaji Botovo su u stagnaciji s tendencijom stagnacije, a dalje nizvodno do Terezinog Polja su u opadanju s tendencijom stagnacije. Nizvodno do hidrološke postaje Podravska Moslavina vodostaji su u porastu s tendencijom opadanja, a dalje do Donjeg Miholjca su u stagnaciji s tendencijom stagnacije. Nizvodno su vodostaji u porastu s tendencijom stagnacije. Vodostaji su u domeni niskih i srednje niskih voda.

DUNAV: Vodostaji Dunava su u blagom opadanju s tendencijom stagnacije, u domeni niskih voda.

 


DHMZ, Sektor za hidrologiju
Odjel za hidrološke prognoze
24.06.2022.