Dnevni hidrološki izvještaj   18. 01. 2022. 07:00 (SEV)    

Klik na ime postaje: informacija o postaji, klik na vodostaj: grafički prikaz

VodotokPostajaVodostaj (cm)Tendencija* (cm)
Protok (m3/s)Zadnji vodostaj (cm)Zadnji protok (m3/s)Sat zadnjeg podatka
DUNAV
BATINA 115 -16 1904 108 1863 22
ALJMAŠ 145 -20 2283 136 2227 22
DALJ 309 -21 2340 301 2285 22
VUKOVAR 136 -19 2386 127 2320 22
ILOK MOST 174 -19 2475 164 2403 22
DRAVA
BOTOVO 55 +37 317.4 62 337.3 22
TEREZINO POLJE -329 +13 258.8 -324 269.3 22
BELIŠĆE 47 -4 266.8 49 271.0 22
OSIJEK -103 -21 --- -102 --- 22
MURA
MURSKO SREDIŠĆE 126 -4 69.20 129 72.69 22
GORIČAN 94 -1 80.20 92 77.64 22
SAVA
DRENJE BRDOVEČKO -198 -5 92.53 -64 346.9 20
ZAGREB -254 -6 114.6 -239 135.8 20
CRNAC -57 -1 --- -50 --- 22
JASENOVAC 132 -18 491.1 131 489.4 20
STARA GRADIŠKA 114 -16 524.6 111 518.2 22
MAČKOVAC USTAVA 281 -14 544.9 278 538.1 20
DAVOR C.S. 295 -9 673.1 290 660.7 20
SLAVONSKI BROD 156 -12 704.2 156 704.2 22
SLAVONSKI ŠAMAC MOST -40 -18 --- -46 --- 22
ŽUPANJA STEPENICA 197 -23 894.5 188 870.8 20
KRAPINAKUPLJENOVO 58 -1 5.108 58 5.108 20
KUPA
KAMANJE 81 -2 31.89 80 31.09 20
KARLOVAC 17 +28 --- -10 --- 20
JAMNIČKA KISELICA 102 +16 86.27 90 69.03 20
FARKAŠIĆ 211 -3 94.97 222 106.6 22
KORANAKARLOVAC 280 -1 --- 279 --- 20
UNAKOSTAJNICA 100 -3 184.7 98 179.7 22
NERETVAMETKOVIĆ 92 +2 --- 68 --- 22
Legenda
        Normalno stanje 
        Pripremno stanje 
        Redovne mjere 
        Izvanredne mjere 
        Izvanredno stanje 
 
*  Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) 
123 5h  Podatak izmjeren u ranijem terminu
---  Nema podatka
bilten_info

HIDROLOŠKI IZVJEŠTAJ
STANJE, TENDENCIJA I PROGNOZA VODOSTAJA U RH
ZA 18.01.2022.


STANJE, TENDENCIJA I PROGNOZA VODOSTAJA

SAVA: Vodostaji do Crnca su u opadanju s tendencijom porasta. Nizvodno do Jasenovca vodostaji su u porastu s tendencijom stagnacije. Nizvodno su vodostaji u opadanju s tendencijom blagog opadanja. Vodostaji su u domeni niskih i srednje niskih voda.

KUPA: Vodostaji do Karlovca su u stagnaciji s tendencijom stagnacije. Nizvodno do Jamničke Kiselice vodostaji su u opadanju s tendencijom opadanja. Nizvodno do Farkašića vodostaji u porastu s tendencijom opadanja. Nizvodno su vodostaji u blagom porastu s tendencijom stagnacije. Vodostaji su u domeni niskih voda.

MURA I DRAVA: Vodostaji Mure su u stagnaciji s tendencijom blagog opadanja, u domeni niskih voda.
Vodostaji Drave do Podravske Moslavine su u porastu s tendencijom opadanja. Nizvodno do Osijeka vodostaji su u stagnaciji s tendencijom blagog porasta. Nizvodno su vodostaji u opadanju s tendencijom blagog opadanja. Vodostaji su u domeni niskih voda.


DUNAV: Vodostaji su u opadanju s tendencijom opadanja, u domeni srednje niskih voda.DHMZ, Sektor za hidrologiju
Odjel za hidrološke prognoze
18.01.2022.