Dnevni hidrološki izvještaj   25. 02. 2020. 07:00 (SEV)    

Klik na ime postaje: informacija o postaji, klik na vodostaj: grafički prikaz

VodotokPostajaVodostaj (cm)Tendencija* (cm)
Protok (m3/s)Zadnji vodostaj (cm)Zadnji protok (m3/s)Sat zadnjeg podatka
DUNAV
BATINA 189 -13 2334 185 2308 17
ALJMAŠ 216 -10 2742 210 2701 17
DALJ 374 -10 2809 370 2781 17
VUKOVAR 193 -8 2872 189 2842 17
ILOK MOST 221 -4 2862 219 2846 17
DRAVA
BOTOVO 20 +0 217.1 46 291.6 17
TEREZINO POLJE -313 -15 286.4 -328 257.6 17
DONJI MIHOLJAC C.S. -63 +5 306.1 -69 294.8 17
BELIŠĆE 81 +8 339.6 76 328.7 17
OSIJEK -53 -2 --- -54 --- 17
MURA
MURSKO SREDIŠĆE 166 +28 120.0 161 112.3 17
GORIČAN 111 +13 107.5 120 121.2 17
SAVA
ZAGREB -256 +4 108.9 -259 104.4 17
CRNAC -137 -9 --- -131 --- 17
JASENOVAC 33 -7 346.5 30 342.1 16
MAČKOVAC USTAVA 195 +1 363.5 191 355.8 16
DAVOR C.S. 208 +19 469.3 194 440.1 16
SLAVONSKI BROD 79 +6 457.3 81 463.4 17
SLAVONSKI ŠAMAC -130 -6 --- -126 --- 16
ŽUPANJA STEPENICA 79 -10 563.3 78 560.7 15
KRAPINAKUPLJENOVO 57 +0 5.563 55 5.241 16
KUPA
KAMANJE 69 -1 22.68 69 22.68 16
KARLOVAC -7 +43 --- -46 --- 16
JAMNIČKA KISELICA 61 +5 23.14 71 31.30 16
FARKAŠIĆ 166 -3 53.39 171 58.06 17
KORANAKARLOVAC 211 +0 --- 214 --- 16
UNAKOSTAJNICA 63 -2 102.4 63 102.4 17
NERETVAMETKOVIĆ 82 +7 --- 85 --- 18
Legenda
        Normalno stanje 
        Pripremno stanje 
        Redovne mjere 
        Izvanredne mjere 
        Izvanredno stanje 
 
*  Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) 
123 5h  Podatak izmjeren u ranijem terminu
---  Nema podatka
bilten_info

HIDROLOŠKI IZVJEŠTAJ
STANJE, TENDENCIJA I PROGNOZA VODOSTAJA U RH
ZA 25.02.2020.


STANJE, TENDENCIJA I PROGNOZA VODOSTAJA 

SAVA: Vodostaji do Crnca su u stagnaciji s tendencijom stagnacije. Na hidrološkoj postaji Crnac vodostaji su u opadanju s tendencijom porasta. Nizvodno do Slavonskog Broda vodostaji su u stagnaciji s tendencijom blagog opadanja. Nizvodno su vodostaji u stagnaciji s tendencijom blagog porasta. Vodostaji su u domeni niskih voda.

KUPA: Vodostaji do Kamanja su u stagnaciji s tendencijom porasta. Nizvodno su vodostaji u stagnaciji s tendencijom blagog porasta. Vodostaji su u domeni niskih voda.

MURA I DRAVA: Vodostaji Mure su u porastu s tendencijom porasta, u domeni niskih voda. Vodostaji Drave su u stagnaciji s tendencijom stagnacije, u domeni niskih voda.

DUNAV: Vodostaji su u opadanju s tendencijom opadanja, u domeni srednje niskih voda.


             
DHMZ, Sektor za hidrologiju
Odjel za hidrološke prognoze
25.02.2020.