Dnevni hidrološki izvještaj   05. 06. 2020. 07:00 (SEV)    

Klik na ime postaje: informacija o postaji, klik na vodostaj: grafički prikaz

VodotokPostajaVodostaj (cm)Tendencija* (cm)
Protok (m3/s)Zadnji vodostaj (cm)Zadnji protok (m3/s)Sat zadnjeg podatka
DUNAV
BATINA 54 -15 1459 48 1420 5
ALJMAŠ 92 -18 1949 91 1943 5
DALJ 257 -19 2011 252 1978 5
VUKOVAR 89 -20 2093 83 2049 5
ILOK MOST 120 -20 2096 119 2089 8
DRAVA
BOTOVO 129 +42 533.8 86 407.4 5
TEREZINO POLJE -222 +37 481.4 -218 491.0 5
DONJI MIHOLJAC C.S. 4 +51 431.0 38 501.0 5
BELIŠĆE 111 +25 406.0 149 493.1 5
OSIJEK -91 +2 --- -46 --- 4
MURA
MURSKO SREDIŠĆE 159 +3 109.3 174 132.9 5
GORIČAN 122 +7 125.6 123 127.1 5
SAVA
DRENJE BRDOVEČKO -157 +46 131.8 48 678.5 6
ZAGREB -241 +22 141.6 -26 628.0 6
CRNAC -141 +3 --- -115 --- 5
JASENOVAC 9 -5 294.4 8 292.9 6
MAČKOVAC USTAVA 171 -8 318.0 169 314.3 6
DAVOR C.S. 162 -14 379.2 159 373.7 6
SLAVONSKI BROD 52 -14 391.6 48 381.0 5
SLAVONSKI ŠAMAC -152 -54 --- -152 --- 6
ŽUPANJA STEPENICA 62 -15 518.8 48 482.6 6
KRAPINAKUPLJENOVO 56 -28 4.772 65 6.336 6
KUPA
KAMANJE 60 +0 16.30 163 112.5 6
KARLOVAC -10 -10 --- 76 --- 6
JAMNIČKA KISELICA 100 +7 63.67 106 71.99 6
FARKAŠIĆ 181 +5 67.46 182 68.41 5
KORANAKARLOVAC 215 -2 --- 217 --- 6
UNAKOSTAJNICA 61 -2 98.73 61 98.73 5
NERETVAMETKOVIĆ 77 +18 --- 94 --- 6
Legenda
        Normalno stanje 
        Pripremno stanje 
        Redovne mjere 
        Izvanredne mjere 
        Izvanredno stanje 
 
*  Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) 
123 5h  Podatak izmjeren u ranijem terminu
---  Nema podatka
bilten_info

HIDROLOŠKI IZVJEŠTAJ
STANJE, TENDENCIJA I PROGNOZA VODOSTAJA U RH
ZA 05.06.2020.


STANJE, TENDENCIJA I PROGNOZA VODOSTAJA

SAVA: Vodostaji do Crnca su u porastu s tendencijom porasta, u domenama od niskih do srednjih voda. Na hidrološkoj postaji Crnac vodostaji su u stagnaciji s tendencijom porasta, u domeni niskih voda. Nizvodno do Stare Gradiške vodostaji su u stagnaciji s tendencijom stagnacije, u domeni niskih voda. Nizvodno su vodostaji u blagom opadanju s tendencijom blagog opadanja, u domeni niskih voda.

KUPA: Vodostaji do Zapeća su u porastu s tendencijom opadanja, u domeni srednje niskih voda. Nizvodno do Karlovca vodostaji su u porastu s tendencijom porasta, u domenama niskih i srednje niskih voda. Nizvodno su vodostaj u stagnaciji s tendencijom stagnacije, u domeni niskih voda.

MURA I DRAVA: Vodostaji Mure su u stagnaciji s tendencijom blagog porasta, u domeni niskih voda.
Vodostaji
Drave su u porastu s tendencijom porasta, u domenama srednje niskih i niskih voda.

DUNAV: Vodostaji su u opadanju s tendencijom blagog opadanja, u domeni niskih voda.


             
DHMZ, Sektor za hidrologiju
Odjel za hidrološke prognoze
05.06.2020.