Dnevni hidrološki izvještaj   28. 11. 2023. 07:00 (SEV)    

Klik na ime postaje: informacija o postaji, klik na vodostaj: grafički prikaz

VodotokPostajaVodostaj (cm)Tendencija* (cm)
Protok (m3/s)Zadnji vodostaj (cm)Zadnji protok (m3/s)Sat zadnjeg podatka
DUNAV
BATINA 385 6h --- 3614 6h 385 3614 6
ALJMAŠ 420 -20 4162 403 4037 4
DALJ 575 -15 4329 559 4200 4
VUKOVAR 373 -8 4304 362 4207 4
ILOK MOST 398 -9 4334 390 4263 4
DRAVA
BOTOVO 112 +9 485.4 73 369.6 4
TEREZINO POLJE -240 +2 459.3 -251 432.9 4
BELIŠĆE 146 -7 486.1 153 502.5 4
OSIJEK 130 -22 --- 119 --- 4
MURA
MURSKO SREDIŠĆE 176 +3 140.3 178 143.7 4
GORIČAN 134 -1 140.6 136 143.9 4
SAVA
DRENJE BRDOVEČKO -115 +30 239.8 -145 181.2 5
ZAGREB -195 +19 205.2 -199 197.1 5
CRNAC 220 -48 --- 195 --- 4
JASENOVAC 467 -51 1257 432 1172 5
STARA GRADIŠKA 415 -43 1345 385 1253 4
MAČKOVAC USTAVA 569 -41 1381 539 1283 5
DAVOR C.S. 565 -39 1472 536 1376 5
SLAVONSKI BROD 417 -36 1555 389 1462 4
SLAVONSKI ŠAMAC MOST 285 -38 --- 250 --- 4
ŽUPANJA STEPENICA 527 -29 1848 493 1737 5
KRAPINAKUPLJENOVO 73 +0 7.482 84 9.855 5
KUPA
KAMANJE 91 -4 40.19 171 121.9 5
KARLOVAC 66 -55 --- 150 --- 5
JAMNIČKA KISELICA 166 -9 220.4 170 228.7 5
FARKAŠIĆ 315 -9 202.1 301 187.4 4
KORANAKARLOVAC 306 -8 --- 301 --- 5
UNAKOSTAJNICA 158 -20 346.1 153 330.9 4
NERETVAMETKOVIĆ 154 +23 --- 178 --- 4
Legenda
        Normalno stanje 
        Pripremno stanje 
        Redovne mjere 
        Izvanredne mjere 
        Izvanredno stanje 
 
*  Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) 
123 5h  Podatak izmjeren u ranijem terminu
---  Nema podatka
bilten_info

HIDROLOŠKI IZVJEŠTAJ
STANJE, TENDENCIJA I PROGNOZA VODOSTAJA U RH
ZA 28.11.2023.

 

TRENUTNO STANJE OBRANA OD POPLAVA

Pripremno stanje: Dunav - Batina, Aljmaš, Dalj; Mala Neretva - Opuzen ustava nizv.; Sava - Jasenovac, Slavonski Kobaš, Slavonski Brod

STANJE, TENDENCIJA I PROGNOZA VODOSTAJA

SAVA: Vodostaji Save do Crnca su u opadanju s tendencijom porasta. Na hidrološkoj postaji Crnac vodostaji su u opadanju s tendencijom stagnacije. Nizvodno su vodostaji u opadanju s tendencijom opadanja. Vodostaji su u domenama od niskih do srednjih voda.

KUPA: Vodostaji Kupe do hidrološke postaje Pribanjci su u porastu s tendencijom opadanja. Nizvodno do Karlovca vodostaji su u stagnaciji s tendencijom porasta. Nizvodno do Farkašića vodostaji su u opadanju s tendencijom porasta. Na hidrološkoj postaji Farkašić vodostaji su u blagom opadanju s tendencijom stagnacije. Vodostaji su u domenama srednje niskih i niskih voda.

MURA I DRAVA: Vodostaji Mure su u stagnaciji s tendencijom stagnacije, u domeni srednje niskih voda.
Vodostaji Drave do Vrbovke su u opadanju s tendencijom blagog opadanja. Nizvodno do Belišća vodostaji su u blagom porastu s tendencijom blagog opadanja. Na hidrološkoj postaji Belišće vodostaji su u stagnaciji s tendencijom stagnacije. Nizvodno su vodostaji u opadanju s tendencijom opadanja. Vodostaji su u domenama od niskih do srednjih voda.

DUNAV: Vodostaji Dunava su u opadanju s tendencijom opadanja, u domeni srednjih voda.

 

 

 

 

DHMZ, Sektor za hidrologiju
Odjel za hidrološke prognoze
28.11.2023.