Dnevni hidrološki izvještaj   14. 08. 2020. 07:00 (SEV)    

Klik na ime postaje: informacija o postaji, klik na vodostaj: grafički prikaz

VodotokPostajaVodostaj (cm)Tendencija* (cm)
Protok (m3/s)Zadnji vodostaj (cm)Zadnji protok (m3/s)Sat zadnjeg podatka
DUNAV
BATINA 244 -64 2686 224 2561 19
ALJMAŠ 319 -57 3462 293 3275 19
DALJ 486 -50 3622 459 3422 19
VUKOVAR 298 -46 3685 274 3497 19
ILOK MOST 330 -38 3760 310 3592 19
DRAVA
BOTOVO 131 +17 539.7 170 656.0 19
TEREZINO POLJE -186 +15 588.9 -199 555.3 19
DONJI MIHOLJAC C.S. 62 -19 552.1 72 573.8 19
BELIŠĆE 183 -25 573.8 183 573.8 19
OSIJEK 67 -45 --- 49 --- 19
MURA
MURSKO SREDIŠĆE 207 +25 194.5 205 190.3 19
GORIČAN 146 +1 163.1 171 204.1 19
SAVA
DRENJE BRDOVEČKO -187 -14 87.02 -150 145.0 19
ZAGREB -243 -10 138.7 -233 153.3 19
CRNAC -124 -10 --- -131 --- 19
JASENOVAC 23 -22 315.3 14 301.8 19
MAČKOVAC USTAVA 188 -19 350.0 179 332.9 19
DAVOR C.S. 186 -20 424.6 173 399.8 19
SLAVONSKI BROD 74 -22 451.3 67 432.1 19
SLAVONSKI ŠAMAC -131 -25 --- -140 --- 19
ŽUPANJA STEPENICA 85 -30 579.1 71 542.4 19
KRAPINAKUPLJENOVO 54 -1 4.443 53 4.280 19
KUPA
KAMANJE 54 -2 12.78 54 12.78 19
KARLOVAC -39 -38 --- -41 --- 19
JAMNIČKA KISELICA 82 -4 --- 79 --- 19
FARKAŠIĆ 160 -11 45.85 156 42.01 19
KORANAKARLOVAC 217 -2 --- 219 --- 19
UNAKOSTAJNICA 46 -3 71.11 44 67.66 19
NERETVAMETKOVIĆ 68 -3 --- 72 --- 19
Legenda
        Normalno stanje 
        Pripremno stanje 
        Redovne mjere 
        Izvanredne mjere 
        Izvanredno stanje 
 
*  Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) 
123 5h  Podatak izmjeren u ranijem terminu
---  Nema podatka
bilten_info

HIDROLOŠKI IZVJEŠTAJ
STANJE, TENDENCIJA I PROGNOZA VODOSTAJA U RH
ZA 14.08.2020.

 

STANJE, TENDENCIJA I PROGNOZA VODOSTAJA

SAVA: Vodostaji su u opadanju s tendencijom opadanja. Vodostaji su u domeni niskih voda.

KUPA: Vodostaji do Kamanja su u blagom opadanju s tendencijom blagog opadanja. Na hidrološkoj postaji Kamanje vodostaji su u stagnaciji s tendencijom blagog porasta, a dalje nizvodno su u opadanju s tendencijom opadanja. Vodostaji su u domeni niskih voda.

MURA I DRAVA: Vodostaji Mure su u blagom opadanju s tendencijom porasta. Vodostaji su u domeni srednje niskih voda.

Vodostaji Drave do hidrološke postaje Novo Virje su u porastu s tendencijom opadanja. Na hidrološkoj postaji Novo Virje vodostaji su u opadanju sa tendencijom opadanja. Nizvodno do Moslavine vodostaji su u porastu s tendencijom opadanja a dalje nizvodno su u opadanju s tendencijom opadanja. Vodostaji su u domenama srednje niskih voda.

DUNAV: Vodostaji su u opadanju s tendencijom opadanja. Vodostaji su u domeni srednje niskih i srednjih voda.


             
DHMZ, Sektor za hidrologiju
Odjel za hidrološke prognoze
14.08.2020.