Dnevni hidrološki izvještaj   22. 11. 2019. 07:00 (SEV)    

Klik na ime postaje: informacija o postaji, klik na vodostaj: grafički prikaz

VodotokPostajaVodostaj (cm)Tendencija* (cm)
Protok (m3/s)Zadnji vodostaj (cm)Zadnji protok (m3/s)Sat zadnjeg podatka
DUNAV
BATINA 231 +19 2665 230 2658 21
ALJMAŠ 307 +26 3384 314 3434 21
DALJ 453 +27 3377 460 3429 21
VUKOVAR 258 +26 3373 266 3435 21
ILOK MOST 274 +22 3293 284 3376 21
DRAVA
BOTOVO 377 +14 1398 331 1208 21
TEREZINO POLJE 88 -26 1401 81 1376 21
DONJI MIHOLJAC C.S. 374 +20 1436 373 1432 21
BELIŠĆE 439 +20 1284 447 1314 21
OSIJEK 236 +14 --- 242 --- 21
MURA
MURSKO SREDIŠĆE 287 -12 368.2 268 325.5 21
GORIČAN 284 -11 403.8 259 356.8 21
SAVA
ZAGREB 59 -57 856.0 21 752.9 21
CRNAC 647 -24 --- 634 --- 21
JASENOVAC 710 -2 1863 709 1860 21
MAČKOVAC USTAVA 716 -1 1727 717 1730 21
DAVOR C.S. 683 -1 1914 682 1910 21
SLAVONSKI BROD 501 +1 1808 500 1804 21
SLAVONSKI ŠAMAC 284 +4 --- 285 --- 21
ŽUPANJA STEPENICA 518 +7 1806 520 1813 21
KRAPINAKUPLJENOVO 156 -107 28.10 134 22.54 21
KUPA
KAMANJE 189 -9 143.9 168 118.3 21
KARLOVAC 321 -33 --- 300 --- 21
JAMNIČKA KISELICA 359 -53 456.4 308 385.5 21
FARKAŠIĆ 694 -69 644.0 650 588.3 21
KORANAKARLOVAC 358 -27 --- 326 --- 21
UNAKOSTAJNICA 191 +0 440.5 182 412.7 21
NERETVAMETKOVIĆ 176 +4 --- 182 --- 21
Legenda
        Normalno stanje 
        Pripremno stanje 
        Redovne mjere 
        Izvanredne mjere 
        Izvanredno stanje 
 
*  Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) 
123 5h  Podatak izmjeren u ranijem terminu
---  Nema podatka
bilten_info

HIDROLOŠKI IZVJEŠTAJ
STANJE, TENDENCIJA I PROGNOZA VODOSTAJA U RH
ZA 22.11.2019.

TRENUTNO STANJE OBRANA OD POPLAVA:

Redovne mjere: Sava – Ustava Trebež, Jasenovac; Odra – Odra; Retencija Lonjsko Polje - Ustava Trebež;; Kanal Obžev – Stružec; Česma – Česma ušće; Lika – Selište

Pripremno stanje: Sava – Rugvica, Ustava Prevlaka, Dubrovčak, Crnac, Mačkovac, Davor, Slavonski Kobaš, Slavonski Brod; Retencija Lonjsko Polje – Brezovica, CS Šašna Greda; Odra – Sifon Odra; Derivacijski kanal Črnec-Lonja – CS Lonja; Vučica – Jelengrad; Kupa Farkašić; Drava – Vrbovka, Moslavina, Donji Miholjac, Belišće, Osijek; Mala Neretva – Opuzen ustava nizv.

STANJE, TENDENCIJA I PROGNOZA VODOSTAJA

SAVA: Vodostaji Save do Jasenovca su u opadanju s tendencijom opadanja, u domenama od srednjih do visokih voda. Nizvodno do Županje vodostaji su u stagnaciji s tendencijom blagog opadanja, u domenama srednje visokih i srednjih voda. Nizvodno su vodostaji u blagom porastu s tendencijom blagog porasta, u domeni srednjih voda.

KUPA: Vodostaji Kupe su u opadanju s tendencijom opadanja, u domenama od srednje niskih do srednje visokih voda.

MURA I DRAVA: Vodostaji Mure su u opadanju s tendencijom opadanja, u domeni srednjih voda. Vodostaji Drave do Donjeg Miholjca su u opadanju s tendencijom opadanja, u domenama srednje visokih i srednjih voda. Nizvodno su vodostaji u porastu s tendencijom porasta, u domenama srednje visokih i srednjih voda.


DUNAV
: Vodostaji su u porastu s tendencijom stagnacije, u domenama srednjih i srednje niskih voda.


             
DHMZ, Sektor za hidrologiju
Odjel za hidrološke prognoze
22.11.2019.