Dnevni hidrološki izvještaj   20. 09. 2019. 07:00 (SEV)    

Klik na ime postaje: informacija o postaji, klik na vodostaj: grafički prikaz

VodotokPostajaVodostaj (cm)Tendencija* (cm)
Protok (m3/s)Zadnji vodostaj (cm)Zadnji protok (m3/s)Sat zadnjeg podatka
DUNAV
BATINA 38 -24 1530 35 1513 16
ALJMAŠ 94 -26 1982 85 1928 16
DALJ 264 -22 2057 254 1991 16
VUKOVAR 94 -20 2130 87 2078 16
ILOK MOST 126 -19 2136 120 2096 16
DRAVA
BOTOVO 22 -11 222.8 49 300.2 15
TEREZINO POLJE -299 -24 314.1 -315 282.5 16
DONJI MIHOLJAC C.S. -37 -46 356.1 -51 329.0 16
BELIŠĆE 106 -36 394.8 94 368.1 16
OSIJEK -67 -34 --- -78 --- 16
MURAMURSKO SREDIŠĆE 140 -3 83.06 142 85.63 16
SAVA
ZAGREB -264 +6 97.14 -254 112.0 16
CRNAC -169 -19 --- -173 --- 16
JASENOVAC -41 -8 243.0 -45 237.7 16
MAČKOVAC USTAVA 132 -4 248.8 130 245.4 16
DAVOR C.S. 113 -6 291.5 110 286.3 16
SLAVONSKI BROD 13 -4 287.1 9 278.8 16
SLAVONSKI ŠAMAC -201 -2 --- -204 --- 16
ŽUPANJA STEPENICA -21 -8 321.7 -22 319.5 16
KRAPINAKUPLJENOVO 44 +4 3.624 38 2.853 16
KUPA
KAMANJE 50 -1 9.755 50 9.755 16
KARLOVAC -48 -42 --- -51 --- 16
JAMNIČKA KISELICA 100 -3 63.67 96 58.44 16
FARKAŠIĆ 152 -3 40.45 151 39.53 16
KORANAKARLOVAC 238 -1 --- 241 --- 16
UNAKOSTAJNICA 29 -1 48.85 30 50.12 16
NERETVAMETKOVIĆ 79 -6 --- 68 --- 16
Legenda
        Normalno stanje 
        Pripremno stanje 
        Redovne mjere 
        Izvanredne mjere 
        Izvanredno stanje 
 
*  Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) 
123 5h  Podatak izmjeren u ranijem terminu
---  Nema podatka
bilten_info

HIDROLOŠKI IZVJEŠTAJ
STANJE I TENDENCIJA VODOSTAJA U RH ZA 20.09.2019.

 


STANJE I TENDENCIJA VODOSTAJA

SAVAVodostaji do Jasenovca su u stagnaciji s tendencijom stagnacije, u domeni niskih voda.  Nizvodno su vodostaji u stagnaciji s tendencijom blagog opadanja, u domeni niskih voda.

 KUPA: Vodostaji do Karlovca su u stagnaciji s tendencijom stagnacije, u domeni niskih voda. Nizvodno su vodostaji u stagnaciji s tendencijom blagog opadanja, u domeni niskih voda.

 MURA I DRAVA: Vodostaji Mure su u stagnaciji s tendencijom stagnacije, u domeni niskih voda.
Vodostaji Drave do hidrološke postaje Moslavina su u stagnaciji s tendencijom stagnacije, u domeni niskih voda. Nizvodno su vodostaji u opadanju s tendencijom stagnacije, u domeni niskih voda.

 DUNAV: Vodostaji su u opadanju s tendencijom opadanja, u domeni niskih voda.

 

 DHMZ, Sektor za hidrologiju
Odjel za hidrološke prognoze
20.09.2019.