Dnevni hidrološki izvještaj   01. 06. 2023. 07:00 (SEV)    

Klik na ime postaje: informacija o postaji, klik na vodostaj: grafički prikaz

VodotokPostajaVodostaj (cm)Tendencija* (cm)
Protok (m3/s)Zadnji vodostaj (cm)Zadnji protok (m3/s)Sat zadnjeg podatka
DUNAV
BATINA 365 -27 3478 351 3383 21
ALJMAŠ 453 -22 4408 437 4288 21
DALJ 606 -19 4581 592 4467 21
VUKOVAR 409 -18 4621 397 4517 21
ILOK MOST 437 -15 4686 427 4595 21
DRAVA
BOTOVO 215 -4 659.7 212 652.1 21
TEREZINO POLJE -106 -18 816.4 -110 804.8 21
BELIŠĆE 315 -11 912.2 304 882.5 21
OSIJEK 222 -17 --- 210 --- 20
MURA
MURSKO SREDIŠĆE 244 -10 278.4 239 268.0 21
GORIČAN 206 -11 266.5 201 257.4 21
SAVA
DRENJE BRDOVEČKO -122 -2 222.5 -88 294.3 21
ZAGREB -215 -4 176.9 -196 215.9 21
CRNAC 322 -27 --- 304 --- 21
JASENOVAC 631 -28 1682 613 1637 21
STARA GRADIŠKA --- --- --- --- --- ---
MAČKOVAC USTAVA 759 -28 1865 741 1807 21
DAVOR C.S. 760 -20 2110 742 2043 21
SLAVONSKI BROD 642 -7 2317 622 2246 21
SLAVONSKI ŠAMAC MOST 549 +3 --- 532 --- 21
ŽUPANJA STEPENICA 767 +16 2723 760 2695 21
KRAPINAKUPLJENOVO 76 -1 8.122 75 7.908 21
KUPA
KAMANJE 79 -3 29.64 78 28.81 21
KARLOVAC 71 -2 --- -18 --- 21
JAMNIČKA KISELICA 148 +4 184.9 118 131.8 21
FARKAŠIĆ 303 +18 189.4 299 185.3 21
KORANAKARLOVAC 313 -1 --- 311 --- 21
UNAKOSTAJNICA 164 +22 364.6 154 333.9 21
NERETVAMETKOVIĆ 85 +11 --- 83 --- 21
Legenda
        Normalno stanje 
        Pripremno stanje 
        Redovne mjere 
        Izvanredne mjere 
        Izvanredno stanje 
 
*  Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) 
123 5h  Podatak izmjeren u ranijem terminu
---  Nema podatka
bilten_info

HIDROLOŠKI IZVJEŠTAJ
STANJE, TENDENCIJA I PROGNOZA VODOSTAJA U RH
ZA 01.06.2023.

 

TRENUTNO STANJE OBRANA OD POPLAVA

Redovne mjere: Kanal Obžev - Stružec;

Pripremno stanje: Česma - Česma ušće; Drava - Osijek; Dunav - Batina, Aljmaš, Dalj; OK Lonja-Strug - Vrbovljani 1; Retencija Lonjsko Polje – Šašna greda; Retencija Mokro polje - Mlaka; Sava - Jasenovac, Mačkovac, Davor, Slavonski Kobaš, Slavonski Brod, Slavonski Šamac, Županja

 

STANJE, TENDENCIJA I PROGNOZA VODOSTAJA

SAVA: Vodostaji Save na hidrološkoj postaji Drenje Brdovečko su u porastu s tendencijom stagnacije. Nizvodno do hidrološke postaje, Rugvica vodostaji završavaju s opadanjem i očekuje se njihov porast s tendencijom stagnacije, a na hidrološkoj postaji Rugvica vodostaji su u opadanju s tendencijom stagnacije. Nizvodno do Crnca vodostaji su u porastu s tendencijom opadanja, a dalje nizvodno su u opadanju s tendencijom opadanja. Vodostaji su u domeni od niskih do srednje visokih voda.

KUPA: Vodostaji Kupe do hidrološke postaje Kamanje su u stagnaciji s tendencijom stagnacije, a na hidrološkoj postaji Kamanje su u blagom opadanju s tendencijom blagog opadanja. Nizvodno do hidrološke postaje Jamnička Kiselica vodostaji su u opadanju s tendencijom stagnacije, a na hidrološkoj postaji Jamnička Kiselica su u porastu s tendencijom opadanja. Nizvodno su vodostaji u stagnaciji s tendencijom stagnacije. Vodostaji su u domeni niskih i srednje niskih voda.

MURA I DRAVA: Vodostaji Mure su u blagom opadanju s tendencijom blagog opadanja. Vodostaji su u domeni srednje niskih voda

Vodostaji Drave do Terezinog Polja su u blagom opadanju s tendencijom blagog opadanja, a dalje nizvodno su u opadanju s tendencijom opadanja. Vodostaji su u domeni srednje niskih i srednjih voda.

DUNAV: Vodostaji Dunava su u opadanju s tendencijom opadanja u domeni srednjih voda.

 

 

DHMZ, Sektor za hidrologiju
Odjel za hidrološke prognoze
01.06.2023.