Dnevni hidrološki izvještaj   23. 05. 2019. 07:00 (SEV)    

Klik na ime postaje: informacija o postaji, klik na vodostaj: grafički prikaz

VodotokPostajaVodostaj (cm)Tendencija* (cm)
Protok (m3/s)Zadnji vodostaj (cm)Zadnji protok (m3/s)Sat zadnjeg podatka
DUNAV
BATINA 233 -1 2677 264 2868 23
ALJMAŠ 275 -9 3157 282 3206 23
DALJ 427 -11 3188 428 3195 23
VUKOVAR 244 -12 3264 243 3256 23
ILOK MOST 279 -16 3335 279 3335 23
DRAVA
BOTOVO 145 +24 581.3 145 581.3 23
TEREZINO POLJE -153 +77 655.6 -168 616.2 23
DONJI MIHOLJAC C.S. 61 -11 558.4 100 644.9 23
BELIŠĆE 171 -22 535.1 199 603.6 23
OSIJEK 32 -14 --- 46 --- 23
MURAMURSKO SREDIŠĆE 217 +9 215.3 212 204.9 23
SAVA
DRENJE BRDOVEČKO -82 -39 294.9 -25 450.4 23
ZAGREB -201 -13 205.0 -91 460.1 23
CRNAC 408 -33 --- 370 --- 23
JASENOVAC 661 -31 1713 636 1639 23
MAČKOVAC USTAVA 770 -26 1901 750 1836 23
DAVOR C.S. 755 -27 2202 735 2120 23
SLAVONSKI BROD 616 -27 2217 598 2152 23
SLAVONSKI ŠAMAC 463 -27 --- 444 --- 23
ŽUPANJA STEPENICA 706 -27 2496 691 2438 21
KRAPINAKUPLJENOVO 130 +29 21.56 105 15.57 23
KUPA
KAMANJE 124 -20 70.69 117 63.84 23
KARLOVAC 128 -33 --- 135 --- 23
JAMNIČKA KISELICA 192 -22 234.8 178 214.9 23
FARKAŠIĆ 398 -41 291.5 368 258.7 23
KORANAKARLOVAC 283 -9 --- 278 --- 23
UNAKOSTAJNICA 163 -9 355.9 157 338.5 23
NERETVAMETKOVIĆ 99 -4 --- 110 --- 23
Legenda
        Normalno stanje 
        Pripremno stanje 
        Redovne mjere 
        Izvanredne mjere 
        Izvanredno stanje 
 
*  Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) 
123 5h  Podatak izmjeren u ranijem terminu
---  Nema podatka
bilten_info

HIDROLOŠKI IZVJEŠTAJ
STANJE, TENDENCIJA I PROGNOZA VODOSTAJA U RH ZA 23.05.2019.

 

TRENUTNO STANJE OBRANA OD POPLAVA:

Pripremno stanje: Sava – Ustava Trebež, Jasenovac, Stara Gradiška, Mačkovac, Davor, Slavonski Kobaš, Slavonski Brod, Slavonski Šamac, Županja; Retencija Mokro polje – Mlaka; Česma – Česma ušće

STANJE I TENDENCIJA VODOSTAJA

SAVA: Vodostaji do Crnca su u opadanju s tendencijom stagnacije, u domeni niskih i srednje niskih voda. Nizvodno su vodostaji u opadanju s tendencijom opadanja, u domeni srednje visokih i srednjih voda.

KUPA: Vodostaji do Kamanja su u stagnaciji s tendencijom opadanja, u domeni srednje niskih i niskih voda. Nizvodno su vodostaji u opadanju s tendencijom opadanja, u domeni srednje niskih voda.

MURA I DRAVA: Vodostaji Mure su u stagnaciji s tendencijom stagnacije, u domeni srednje niskih voda.
Vodostaji Drave do Belišća su u porastu s tendencijom blagog porasta, u domeni srednje niskih voda. Nizvodno su vodostaji u stagnaciji s tendencijom blagog porasta, u domeni srednje niskih voda.

DUNAV: Vodostaji su u stagnaciji s tendencijom blagog porasta, u domeni srednje niskih voda.DHMZ, Sektor za hidrologiju
Odjel za hidrološke prognoze
23.05.2019.