Velike vode donjeg toka rijeke Save tijekom svibnja 2014.

 

1.      Uvod

Sredinom svibnja 2014. u donjem je dijelu toka rijeke Save došlo do velikih poplava zbog intenzivnih oborina uzrokovanih višednevnim zadržavanjem jake i duboke ciklone iznad jugoistočne Europe. Bosna i Hercegovina, Srbija te istočna Hrvatska primile su velike količine kiše, više od 200 litara u nekoliko dana, što je na tim područjima rezultiralo katastrofalnim poplavama, najvećim u do sada zabilježenoj povijesti.

Rijeka Sava izvire u slovenskim Alpama, a u Beogradu utječe u Dunav. Najdužim svojim dijelom teče kroz RH i čini južnu državnu granicu prema BiH. Iz Slike 1. je vidljivo da veći dio područja BiH pripada crnomorskom slivu (75,7%), tj. da se većina vodotoka ulijeva u Savu. Boje u podlozi prikazuju nadmorske visine sliva: zelena-najniže do plava-najviše.

Sava_karta.jpg

Slika 1.  Sliv rijeke Save.

Dana 11. svibnja 2014. je na većem dijelu BiH količina vlage u tlu iznosila 60-100% (Slika 2.) što je posljedica „vlažnog“ do „ekstremno vlažnog“ travnja 2014. i obilnih oborina početkom svibnja. (http://www.rhmzrs.com/assets/images/meteorologija)


Slika 2.  Satelitska snimka vlage u tlu (%) 11.5.2014. u 21:20, (Advanced Scatterometer), © EUMETSAT (2014).

 

2.      Sinoptička analiza

U razdoblju od 12. do 15. svibnja sa zapada se Europe prema Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi približavalo polje niskog tlaka (dolina) u sklopu kojeg se isto tako premještao prizemni frontalni poremećaj povezan s ciklonom na Jadranu. Tijekom 15. svibnja visinska dolina prelazi u ciklonalni vrtlog koji se rasprostire kroz cijelu troposferu. Glavna os ciklone se pri tome postavlja gotovo vertikalno te je središte visinske ciklone i u najvišim slojevima gotovo vertikalno iznad središta prizemne ciklone. Ciklona po visini svoj vrhunac dostiže upravo 15. i 16. svibnja, a njeno se središte tek vrlo malo pomiče prema sjeveroistoku. Ciklona istovremeno crpi dodatnu vlagu iz Sredozemlja i Crnog mora, dok sa sjevera povlači hladniji zrak. Vrlo intenzivni procesi u cikloni dovode do stvaranja debelog oblačnog sloja te jakih oborina na području sjeverne Hrvatske, ali i iznimno jakih dugotrajnih oborina na većem području Bosne i Hercegovine te Srbije (Slika 3.). Padala je uglavnom kiša, a u gorju i snijeg koji je u Bosni i Hercegovini mjestimice bio i obilan. Tijekom 16. svibnja središte visinske ciklone je nad Srbijom i ona prema kraju dana počinje slabjeti.

 

U razdoblju od 12. do 19. svibnja najviše oborina palo je u Kutjevu (164  l/m2),  u Lipiku je palo 114 litara, u Gradištu 101,3 litre kiše te u Ogulinu 105,5 litara. Gotovo sva ta kiša pala je u dva dana, 15. i 16. svibnja. U ta je dva dana u gradu Osijeku palo 69 litara, što je prosječna mjesečna količina kiše za svibanj, koja iznosi 69,3 l/m2. Ukupno je ciklona Osijeku donijela 92,5 litara kiše, u Požegi je palo 95 litara, u Daruvaru 94,2 litre, a u Slavonskom Brodu 66,8 litara.


 

 
Slika 3.  Satelitska slika akumulirane oborine za 14.5. i 15.5.2014, © EUMETSAT (2014).
	

 

3.      Hidrološka mjerenja vodostaja i protoka rijeke Save  

 

U razdoblju od 14. do 18. svibnja 2014. na hidrološkim postajama donje Save registrirani su najveći vodostaji u povijesti mjerenja. Apsolutno najveći vodostaji na postajama Slavonski Brod, Slavonski Šamac, Županja i Gunja izravna su posljedica ekstremnog dotoka rijeke Bosne (procjena protoka Q=4.000 m3/s), Vrbasa (procjena protoka Q=2.000 m3/s) i Une, slike 1. i 4.

 

Satne vrijednosti vodostaja:

 

Hidrološki podaci o zabilježenim satnim vrijednostima vodostaja za mjesec svibanj 2014. godine (Slika 4.) prikazani su za slijedeće hidrološke postaje:

Šifra

Ime postaje

Vodotok

Kota „0“ u m n/m

3179

Davor

Sava

82,594

3177

Slavonski Kobaš

Sava

82,690

3098

Slavonski Brod

Sava

81,800

3101

Slavonski Šamac

Sava

80,696

3211

Županja

Sava

76,277

3416

Gunja

Sava

74,324

 

Izvršena mjerenja protoka:

 

Tijekom trajanja poplavnog vala izvršeno je pet vodomjerenja na promatranom području (fotografije 3.-6.). Rezultati su prikazani tablično, prema vremenskoj sljedivosti:

Datum

Hidrološka postaja

Vrijeme mjerenja

Vodostaj

Cm

Sred. brzina

m/s

Protok

m3/s

Mjerni uređaj

16.05.2014.

Gunja

12:19

1038

0,83

3806,52

ADCP RiverRay

17.05.2014.

Gunja

14:36

1173

0,81

4621,01

ADCP RiverRay

17.05.2014.

Slavonski Šamac

17:38

888

1,32

6007,96

ADCP RiverRay

21.05.2014.

Slavonski Kobaš

9:59

875

0,85

2922,39

ADCP RG WH

23.05.2014.

Slavonski Brod

10:51

808

0,9

2917,70

ADCP RG WH

 

Na Slici 4. su prikazani vodostaji svih šest navedenih hidroloških postaja s naznačenim mjerenjima protoka.


 
 
Slika 4.  Satne vrijednosti vodostaja u razdoblju 11.5.-26.5.2014.

SAM_3796.JPG

 
Fotografija 1.  Hidrološka postaja Sava-Gunja 17.5.2014.
 

SAM_3805.JPG

Fotografija 2.  Gradnja zečjih nasipa u Gunji 17.5.2014.
 
SAM_3791.JPG
 
Fotografija 3.  Sava - Gunja, početak  mjerenja protoka 17.5.2014. u 14:30.
 
SAM_3813.JPG
 

Fotografija 4.  Mjerni profil  Sava – Slavonski Šamac,  17.05.2014. u 17:00.

SAM_3823.JPG
 
SAM_3824.JPG
 
Fotografije 5. i 6.  Mjerenje protoka s mosta u Slavonskom Šamcu 17.5.2014.

 

Rezultati mjerenja:
Vodotok:
Sava
Postaja:
Slavonski Šamac
Oznaka postaje:
3101
Mjerenje vodio:
Miković
 
 
 
 
Datum:
17.5.2014.
Sat:
17:38
 Vodostaj  (cm) start:
889
Vodostaj
(cm) kraj: 
887

 
slavonski_samac_002_140517_VelocityMagnitudemsRefBT.jpg
Slika 5.  Raspored brzina
	 po protočnom profilu Sava – Slavonski Šamac (mjereno u profilu mosta).
B (m) 
448,77
Hsr. (m)
10,11
H max (m)
20,65
 
 
A  m2:
4.537,1 
Vsr. (m/s)
1,32
Q p. dno (m3/s)
19,56
Q  total (m3/s)
6.007,96
Screen Shot 06-18-14 at 10.38 AM.PNG

Slika 6.  Izmjereni protok u Slavonskom Šamcu,  PP = 1000 godina.

 

Rezultati mjerenja:


Vodotok:

Sava

Postaja:

Gunja

Oznaka postaje:

3416

Mjerenje vodio:

Miković

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:

17.5.2014.

Sat:

14:36

Vodostaj

(cm) start:

1173

Vodostaj, (cm) kraj:

1173

gunja_001_140517_VelocityMagnitudemsRefBT.jpg
Slika 7.  Raspodjela brzina toka u mjernom profilu Sava-Gunja
gunja_001_140517_Speedms.jpg
Slika 8.  Raspored maksimalnih brzina toka po protočnom profilu (vmax =2,5 m/s !)
 

B (m)

727,87

 H sr (m)

7,84

H max (m)

17,88

 

 

 

 

 

 

 

 

A (m2 )

5.704,07

v sr (m/s)

0,81

Q p. dno (m3/s)

0,00

Q total (m3/s)

4.621,01

 

B (m) - širina mjernog profila; A (m2) - površina mjernog profila; H sr  (m) - sred. dubina vode; Hmax (m) – maks.dubina vode; vsr (m/s) – sr. profilska brzina; Q p.dno (m3/s) – dodatni protok uz pomično dno; Q total (m3/s) – ukupni protok

 

Iako lijevi pritoci Save kao što su Pakra, Orljava, Česma i Sloboština nisu dali toliko značajan doprinos samom protoku Save poput bosanskih rijeka, ipak treba istaknuti da su i te rijeke u istočnoj Slavoniji, zbog svog strmog sliva, izazvale bujične poplave (Slika 8.)

 

Povijesni maksimumi na lijevim pritocima Save:

Pakra – Janja Lipa: 16. svibnja 2014. vodostaj 477 cm, dosadašnji Hmax=  470 cm

Pakra - Kusonje: 16. svibnja 2014. vodostaj 204 cm, dosadašnji Hmax = 104 cm

Orljava – Frkljevci: 16. svibnja 2014. vodostaj 533 cm, dosadašnji Hmax = 529 cm

Orljava - Požega: 16. svibnja 2014. vodostaj 344 cm, dosadašnji Hmax = 254 cm

Orljava - Vidovci: 16. svibnja 2014. vodostaj 491 cm, dosadašnji Hmax = 320 cm

Sloboština – Okučani: 15. svibnja 2014. vodostaj 234 cm, dosadašnji Hmax = 229 cm

 
 

Zaključak:

Rezultati mjerenja koje je DHMZ izvršio na hidrološkim postajama donje Save pokazuju do sada nezabilježene ekstremne vrijednosti u vodostajima, brzinama toka i protocima. Sasvim je sigurno da ovakav događaj, koji odgovara povratnom periodu PP = 1000 godina (Slika 6.),  treba biti predmet detaljne analize. Također ukazuje na potrebu bolje suradnje svih susjednih zemalja u razmjeni meteoroloških i hidroloških informacija, kako bi se na vrijeme mogle predvidjeti ovakve ekstremne pojave i što je moguće više ublažiti njihove štetne posljedice.   

 

Autori:

SEKTOR ZA HIDROLOGIJU
mr.sc. Roberta Abdulaj
Nataša Miković, dipl.ing.
Dijana Oskoruš, dipl.ing.
dr.sc. Tatjana Vujnović

SEKTOR ZA VREMENSKE ANALIZE I PROGNOZE
dr.sc. Vlasta Tutiš